Från vision till färdig produkt

Med veckovisa avstämningsmöten får vi en transparens i projektet och alla ser vilket arbete och vilka prioriteringar som görs. När nya frågeställningar och önskemål kommer upp kan vi i tid omprioritera och möta förändringar i projektet. Vi arbetar såklart med moderna projekt-processer som t.ex. Agile, Scrum och Lean.

 1. 1

  Projektstart

  Projektet startar med ett inledande möte mellan Kumpan och Kunden.

  Resultat:

  • Fastställd projektgrupp
  • Behovsanalys
  • Förutsättningarna för projektet
 2. 2

  Analys och kravspecifikation

  I en till två workshops går vi på detaljerad nivå igenom förutsättningarna för projektet, så som syfte, målgrupp, begreppsdefinitioner, känsla, funktionalitet, struktur, flöden och interaktion.

  Godkänd kravspecifikation, levererad offert och tidsplan.

 3. 3

  Wireframes

  Det första skapande steget i designprocessen när man skapar en app eller en hemsida.

  Enkla, svartvita layouter som beskriver storlekar och placeringar av olika element, navigation och eventuellt vissa funktioner. Man bortser från färgval, typsnitt, logotyper och dylikt. Man fokuserar istället på produktens struktur.

  Wireframing gör utvecklingen av en app eller hemsida markant mycket enklare genom att man skalar av produkten och tillåter alla inblandade parter att fokusera enbart på funktion, användbarhet och interaktion.

  Två vändor korrekturer brukar vara vanligt i detta steg.

 4. 4

  Design

  Design på startsida och en undersida tas fram utifrån godkända wireframes.

  Kunden kommer med input och önskade justeringar, därefter tar Kumpan fram resterande vyer/skisser.

  Godkänd design som kommer att ligga till grund för utvecklingsarbetet.

 5. 5

  Systemutveckling

  Genom målinriktad projektledning och en strukturerad arbetsmetod uppnår vi effektivitet i hela systemutvecklingsprocessen.

 6. 6

  Kvalitetskontroll och leverans

  Genom versionshanteringen kan vi snabbt agera om något går fel.

Anlita oss