Backendutvecklare lägger grunden för all funktionalitet

Backend är ett samlingsnamn för det lager i en IT-struktur där frontend hämtar information ifrån. Oftast hänvisar man då till en server och de databaser samt applikationer som finns på den. Trafikoptimering och lastbalansering ingår även i termen backend. Vi hjälper våra kunder med att bygga upp en optimerad backend samt att underhålla och uppdatera.

Anlita oss