Med en stark säljkår och ledning

Många vändor ihop med kunden resulterade i en bra, tydlig och informativ online-kanal. Office development har utvecklats i en rasande takt med en stark säljkår och ledning, tyvärr känner de att den tidigare webben inte uppfyllt förväntningarna på varumärket.

Kumpan har under projektets gång arbetat nära kunden för att det digitala hemmet för Office development ska följa samma röda tråd som det dagliga säljarbetet gör.

www.officedevelopment.se

Office Development 3-min Office Development 4-min Office Development 2-min

NOV 13, 2018

LanseringUXWordPress