Pers arbete med utvecklingen av LOTS Groups nya web levereras med mycket bra feedback från medarbetarna hos LOTS. Kumpan har assisterat med utveckling av existerande design samt vidareutvecklat denna med UX/CX i åtanke. I samband med UX-arbetet uppdateras och kompletteras ikon-bibliotek och isometriska element tas fram.

AUG 5, 2018

CXUXFrontend