Grafiska profilen

När Lendo beslutade sig för att designa om sin sajt för att modernisera tekniken bakom så tog de även beslut om att fräscha upp den dåvarande grafiska profilen. Tillsammans med utvecklare, produktägare och andra beslutsfattare började Per ta fram nytt bildspråk, typografi, ikonografi, färger, samt logotyp.

Lendo 2-min

Den gröna färgen

Målet med uppfräschningen var att modernisera den dåvarande profilen och behålla vissa delar så användaren fortfarande skulle känna igen sig i kommunikationen och på webben. Den gröna färgen som alltid har förknippats med Lendo justerades för att vara mer up-to-date med de trender som finns idag. Ikonerna runtom på sidan och i annan kommunikation gjordes mer minimalistiska och typsnitten fick sig en uppdatering för att maximera läsbarheten på webben.

Office Development 4-min

Logotyp

Vad gäller logotyp så behöll den samma form som innan för att inte tappa igenkännbarhet, men symbolen ändrades för att ge en mer korrekt bild över Lendos verksamhet. Typsnittet på själva texten i logotypen blev i slutändan “Circular”, som är ett väldigt stilrent och tidlöst typsnitt.

Förutom det som faktiskt syns i medier så tog Per även fram nya mallar för presentationer för att knyta ihop det grafiska arbetet.

Office Development 3-min

I slutändan lades allt i Lendos grafiska profil ihop på en cloudbaserad tjänst där allt material finns tillgängligt för alla anställda och vissa byråer som behöver tillgång till informationen.

MAJ 24, 2018

LanseringUX