Grafiska profil

Pers uppdrag innebär att agera interim UX-designer för Lendos utveckling av ny plattform samt vidareutveckling av grafiska element i de olika kanalerna. Som en fjäder i hans hatt står Per för uppfräschning av Lendos grafiska profil samt styrdokument däromkring.

I samband med att Lendo uppdaterar tekniken bakom deras webb kommer Per att hjälpa till med arbetet för den nya grafiska profilen som tas fram. Det kommer att jobbas tillsammans med deras utvecklare och produktägare för att ta fram en enhetlig och modern profil som passar lika bra för webben som i de mer traditionella medierna.

Per kommer också att hjälpa till med skisser för nya element och funktioner på webben för att göra en så bra och strömlinjeformad användarupplevelse som möjligt.

FEB 5, 2018

KonsultuppdragUX