Med stort fokus på visionsarbete, vidareutveckling av Kumpans sätt att tillföra värde till våra kunder och planläggning av nya teknologier, tar vi tåget till Åre. Viss tid kommer även att spenderas i backen.

APR 21, 2018

KonferensVikanskidåkning