Lowe Stålnacke och Tobias Thunström stärker upp i utvecklingsteamet hos ATG. När det börjar dra ihop sig till leverans eller deadlines är Kumpan ett bra val för att snabbt lösa utmaningar genom att vi sätter oss in i kundens tech stack och arbetssätt.

SEP 23, 2018

FrontendReactUX