Adnans, Lowes och Tobias ansträngningar i teamen hos ATG bär frukt när ATG lanserar två helt nya affärsområden: Sportsbook och Casino. Kumpan har varit involverade i allt från kundundersökningar, interaktionsdesign, final art och frontend-utveckling. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete på plats och remote med ATG.

ATG 3-min ATG 2-min ATG 4-min

DEC 31, 2018

UXLansering