Sweet Story

Att ta fram identitet till en butik som riktar in sig på att sälja godis till vuxna, det hör man ju långa vägar att det är ett kul uppdrag som kräver att man tänker till. Sweet Story blev aliterationen som vi valde att döpa den till och S:et återkommer i sigillet. Som komplement till färg, typsnitt, logo och sigill så tog vi även fram ett mönster som används bland annat på påsarna. När vi skapade mönstret som går i en sober gråskala så hämtade vi inspiration från sockerkristaller.