Race for the Baltic

Att få chansen att med god grafisk form få vara med och hjälpa till i arbetet med att lyfta upp Östersjöns hälsa på dagordningen är något vi är väldigt stolta över. Vi tog löpande fram affischer, vepor, bildekor och annat profilmaterial under de 3 månader som kampanjen varade. Efteråt så tog vi fram en bok som sammanfattade arbetet och som distribuerades till beslutsfattare i östersjöområdet.