Origo Stockholm

Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld för Stockholms län. Kumpan har tillsammans med Rewir tagit fram en ny modern responsiv sida. Vi har lagt stor vikt på att den vänder sig mer mot ungdomar både färg- och formmässigt. Den är byggd i WordPress med Bootstrap bakgrunden som är ett HTML, CSS, och JS ramverk. Besök: www.origostockholm.se