Lendo

Vi på design och webbyrån Kumpan har arbetat med Lendo sedan 2012. Det vi inledde vårt samarbete med var att ta fram bannerkampanjer och formatanpassa dessa till alla de största annonsplatserna. Även om arbetet har utvidgats till att innefatta print, nyhetsbrevsmallar, facebookannonser och webbutveckling så är det fortfarande animerat annonsmaterial för web som vi huvudsakligen lägger vår gemensamma tid på. I dagsläget har vi levererat ett par tusen swf:er (Flash-banners) och de insikter vi fått kring vad som genererar klick och konvertering är en mycket värdefull lärdom som samarbetet med Lendo gett oss. Besök: www.lendo.se