The Honeycomb

Honeycomb gör livet nyttigare, enklare och godare med yoghurt, honungen kommer i andra hand. Vi arbetar löpande med att utveckla och underhålla deras web som vi byggt i WordPress, ta fram trycksaker, bygga och uppdatera digitala skyltsystem. Honeycomb har vuxit snabbt och högt tempo är vad som präglar deras vardag. Då är det helt rätt att jobba med hälsosam och god yoghurt samt knyta till sig en web och designbyrå som sätter hög service, högst kvalité och leveranssäkerhet i första hand.